Baza wiedzy /

Ciekawostki i przydatne rozwiązania które możesz wykorzystać w swoim biznesie

Jak odblokować użytkownika SYSTEM na bazie Oracle

Należy zalogować się w systemie Windows na użytkownika z prawami administaratora. Najlepiej jak jest to to konto z którego instalowany był serwer.

Następnie z poziomu lini komend logujemy się do serwera:

 

CMD>sqlplus / as sysdba

SQLPLUS> alter user system account unlock; quit;

 

W ten sposób użytkownik powinien zostać poprawnie odblokowany.